Νέα2017-11-08T09:50:22+02:00

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: Επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαίτησης ιδιώτη κατά του Δημοσίου, η οποία ενεχυράσθηκε σε τράπεζα, με οφειλές του προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 216/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε περίπτωση που δανειστής του Δημοσίου, που έχει συνάψει σύμβαση ενεχύρασης της απαίτησής του με τράπεζα, έχει ταυτόχρονα οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες [...]